Om

Kva slags blogg er dette?
Fokus for denne bloggen er populærvitenskapleg framstilling av økologi, vegetasjon, landskap og klimaendringar i grenseland mellom skog og fjell.

Kven er eg?
Jørn Olav Løkken, stipendiat hjå Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA). Der skriv eg på ein doktorgrad om tregrensa (Arbeidstittel: Forest encroachment of tundra ecosystems). Denne bloggen er ein privat blogg for å få lufta og systematisert tankar og idear i tilknytning til jobben min. Da i hovudsak doktorgraden, men også andre prosjekt eg er involvert i.